POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez naszą stronę internetową. Administratorem danych osobowych jest Website Factory.

1. Definicje

Administrator – oznacza mozefotka.pl, będącą administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
Użytkownik – oznacza osobę, która korzysta z usług świadczonych przez administratora na stronie internetowej.
Strona internetowa – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem https://mozefotka.pl

2. Dane osobowe

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do świadczenia usług na stronie internetowej oraz w celach marketingowych. Dane te są zbierane podczas kontaktu z administratorem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez administratora.

3. Cele przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu:
 • świadczenia usług na stronie internetowej
 • realizacji zamówień
 • marketingu własnego administratora,
 • prowadzenia statystyk i analiz
 • prowadzenia korespondencji z użytkownikami.
 • 4. Prawa użytkownika

  Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji tych praw, należy skontaktować się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres siedziby firmy.

  5. Bezpieczeństwo danych

  Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji tych praw, należy skontaktować się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres siedziby firmy.

  6. Cookies

  Strona internetowa używa plików cookies w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ułatwienia korzystania z usług świadczonych przez administratora. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych użytkowników i są używane jedynie w celach technicznych. Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

  7. Zmiany polityki prywatności

  Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym czasie bez konieczności uzyskania zgody użytkowników. Zmiany te będą publikowane na stronie internetowej i wchodzą w życie od daty ich opublikowania. W przypadku istotnych zmian w polityce prywatności, administrator zastrzega sobie prawo do powiadomienia użytkowników za pośrednictwem wiadomości e-mail lub informacji na stronie internetowej.

  8. Podsumowanie

  Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez naszą stronę internetową. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych. Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
  Scroll to Top